dajjal

DAJJAL

Asal-Usul Keluarganya:

Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan Jin atau apajua makhluk lain selain ia sebagai manusia yg ditangguhkan ajalnya “MinalMunzharin” seperti halnya Nabi Isa as yg di angkat oleh Allah swt ke ataslangit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula keatas muka bumi ini lalu beliau akan mati dan di kuburkan di Madinah AlMunawwarah. Sama juga halnya dgn Iblis yg di tangguhkan kematiannya sehinggakiamat nanti.

Dajjal; ayahnya seorang yg tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti Paruh burung.Sedangkan Ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. MenurutImam Al Barzanji ada pendapat mengatakan bahawa asal keturunan bapanya ialahseorang Dukun Yahudi yg di kenali dgn “syaqq” manakala ibunya adalah daribangsa Jin. Ia hidup di zaman Nabi Sulaiman as dan mempunyai hubungan denganmakhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman ia akhirnya ditangkap dan dimasukkanke dalam penjara. Walau bagaimanapun kelahiran dan kehidupan masa keciltidak diketahui dgn jelas.

Sifat Badannya:

Hadis Huzaifah r.a katanya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Dajjal ialah orang yang buta matanyasebelah kiri, lebat (panjang) rambutnya serta dia mempunyai Syurga danNeraka. Nerakanya itu merupakan Syurga dan Syurganya pula ialah Neraka(Hadis Sahih Muslim)
Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yg disebutkan dalam Hadis Rasulullahsaw, diantaranya:
Seorang yg kelihatannya masih muda;Berbadan Besar dan agak kemerah-merahan;Rambutnya kerinting dan tebal. Kelihatan dari belakang seolah-olah dahankayu yg rimbun.
Dan tandanya yg paling ketara sekali ada duaertama: Buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yg kecut,manakala mata kanannya tertonjol keluar kehijau-hijauan berkelip-keliplaksana bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat.Kedua: Tertulis didahinya tulisan “Kafir (Kaf-Fa-Ra)”. Tulisan ini dapatdibaca oleh setiap org Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak.Mengikut hadis riwayat At-Thabrani, kedua-dua tanda ini menjelma dalam diriDajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua-dua tandayg terakhir ini belum ada pada dirinya.

Tempat Tinggalnya Sekarang:

Menurut riwayat yg sahih yg disebutkan dlm kitab “Shahih Muslim”, bahawaDajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau danditunggu oleh seekor binatang yg bernama “Al-Jassasah”. Terdapat hadis mengenainya.. (tetapi terlalu panjang utk ditulis.. andaboleh membaca terus dari buku). Daripada Hadis ini jelaslah bagi kita bahawaDajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yg diizinkan oleh Allah swt utkkeluar menjelajah permukaan bumi ini dan tempat “transitnya” itu ialah disebelah Timur bukan di Barat.

Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya:

Dajjal akan hidup setelah ia memulakan cabarannya kepada umat ini, selamaempat puluh hari sahaja. Namun begitu, hari pertamanya adalah sama dgnsetahun dan hari kedua sama dengan sebulan dan ketiga sama dengan satuminggu dan hari-hari baki lagi sama seperti hari-hari biasa. Jadikeseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu ialah 14 bulan dan14 hari. Dalam Hadis riwayat Muslim ada disebutkan:
Kami bertanya: “Wahai Rasulullah! Berapa lamakah ia akan tinggal di mukabumi ini? Nabi saw, menjawab: Ia akan tinggal selama empat puluh hari. Hariyg pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hariketiga seperti seminggu. Kemudian hari yg masih tinggal lagi (iaitu 37hari) adalah sama seperti hari kamu yg biasa.Lalu kami bertanya lagi: Wahai Rasulullah saw! Di hari yg panjang sepertisetahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari sahaja (iaitu 5waktu sahaja). Nabi saw menjawab: Tidak cukup. Kamu mesti mengira hari itudgn menentukan kadar yg bersesuaian bagi setiap sembahyang..”
Maksud Sabdaan Rasulullah saw, ini ialah supaya kita mengira jam yg berlalu pada hari itu. Bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya kitalakukan. Misalnya sudah berlalu tujuh jam selepas sembahyang Subuh pada hariitu maka masuklah waktu sembahyang Zohor, maka hendaklah kita sembahyangZohor, dan apabila ia telah berlalu selepas sembahyang Zohor itu tiga jamsetengah misalnya, maka masuklah waktu Asar, maka wajib kita sembahyang AsarBegitulah seterusnya waktu Sembahyang Maghrib, Isyak dan Subuh seterusnyahingga habis hari yg panjang itu sama panjangnya dgn masa satu tahun danbilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahunyg kita lakukan. Begitu juga pada hari Kedua dan ketiga.

Fitnah Dajjal:

Dajjal telah diberi peluang oleh Allah swt utk menguji umat ini. Oleh keranaitu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antarakemampuan Dajjal ialah:

1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda beku akanmematuhinya.Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dgnkemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akankurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasadan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. Umat akan dilandakebuluran dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Makadaerah mana yg percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan: Hujanlahkamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begitujuga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada org ygbersekutu dgn Dajjal. Manakala penduduk yg tidak mahu bersukutu dgn Dajjal..mereka akan tetap berada dlm kebuluran dan kesusahan.

Dan ada diriwayatkanpenyokong Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan org ygtidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran.
Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya:”Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yg beriman pada hari itu wahaiRasulullah?”Nabi menjawab:”Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih danbertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan.” H.R IbnuMajah

2. Ada bersamanya seumpamanya Syurga dan Neraka:
Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga danneraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakankedua-duanya ini untuk menguji iman org Islam kerana hakikat yg benar adalahsebalik dari apa yg kelihatan. Apa yg dikatakan Syurga itu sebenarnya Nerakadan apa yg dikatakannya Neraka itu adalah Syurga.

3. Kepantasan perjalanan dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:
Kepantasan yg dimaksudkan ini tidak ada pada kenderaan org dahulu. Kalauhari ini maka bolehlah kita mengatakan kepantasan itu seperti kepantasanjet-jet tempur yg digunakan oleh tentera udara atau lebih pantas lagidaripada kenderaan tersebut sehinggakan beribu-ribu kilometer dapat ditempuhdalam satu jam”… Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kepantasan perjalanannya diatas muka bumi ini?Nabi menjawab:”Kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan “Al Ghaist” (hujan atauawan) yang dipukul oleh angin yang kencang.” H.R Muslim
Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua Bandar suci umat Islamiaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.

4. Bantuan Syaitan-Syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya:
Syaitan juga akan bertungkus-lumus membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilahmasa yg terbaik utk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam a.s.


rei_ayanami12
15-08-2009, 10:56 AM
Sekedar tambahan ….. mengenai asal-usul keluarnya dajjal dan para pengikutnya

Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan, dari kampung Yahudiyyah kota Ashbahan. Kemudian mengembara ke selurah penjuru bumi. Maka tidak ada satu pun negeri yang tidak dimasukinya kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota suci ini selalu dijaga oleh malaikat.

Dalam hadits Fatimah binti Qais terdahulu disebutkan bahwa Nabi saw bersabda mengenai Dajjal,

“Artinya : Ketahuilah bahwa dia berada di laut Syam atau laut Yaman. Oh tidak, bahkan ia akan datang dari arah timur. Apa itu dari arah timur? Apa itu dari arah timur… Dan beliau berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah timur.” [Shahih Muslim 18 : 83]

Diriwayatkan dari Abubakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami.

“Artinya : Dajjal akan keluar dari bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. ” [Jami’ Tirmidzi dengan Syarahnya Tuhfatul Ahwadzi, Bab Maa Saa-a min Aina Yakhruju Ad-Dajjal 6: 495. Al-Albani berkata, “Shahih. ” Vide: Shahih Al-Jami’ Ash-Sha-ghir 3: 150, hadits nomor 3398]

Dari Anas Radhiyalahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyyah kota Ashbahan bersama tujuh puluh ribu orang Ashbahan. ” [Al-Fathur Rabbani Tartib Musnad Ahmad 24: 73. Ibnu Hajar berkata, “Shahih. ” Periksa: Fathul-Bari 13: 328). Ibnu Hajar berkata, “Adapun mengenai tempat dari mana ia keluar? Maka secara pasti ia akan keluar dari kawasan timur. ” (Fathul-Bari 13: 91)]

Ibnu Katsir berkata, “Maka Dajjal akan mulai muncul dari Ashbahan, dari suatu kampung yang bernama Al- Yahudiyyah. ” [An-Nihayah fil Fitan wal Ma-lahim 1: 128 dengan tahqiq DR. Thaha Zaini]

DAJJAL TIDAK MEMASUKI KOTA MAKKAH DAN MADINAH
Dajjal diharamkan memasuki kota Makkah dan Madinah ketika ia muncul pada akhir zaman, berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Adapun tempat-tempat selain Makkah dan Madinah akan dimasukinya satu demi satu.

Dalam hadits Fatimah binti Qais Radhiyallahu ‘anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, “Maka saya akan keluar dan mengembara di bumi, dan tiada satu pun tempat kecuali saya masuki selama empat puluh malam kecuali Makkah dan Thaibah (Madinah), karena kedua kota itu diharamkan bagi saya untuk memasukinya. Apabila saya hendak memasuki salah satu dari kedua kota tersebut. saya dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang untuk menghardik saya, dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaganya.” [Shahih muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyrotis Sa’ah, Bab Qishshotil Jasasah 18: 83]

Juga diriwayatkan bahwa Dajjal tidak akan memasuki empat buah masjid, yaitu masjidil Haram, Masjid Madinah. Masjid Thir, dan masjid Al-Aqsho. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jinadah bin Abi Umayyah Al-Azdi, ia berkata. ”Saya pernah pergi bersama seorang lelaki Anshar kepada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu kami berkata. “Tolong ceritakan kepada kami apa yang pernah Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai Dajjal, lantas ia mengemukakan hadits itu seraya berkata, “Sesungguhnya ia akan berdiam di bumi selama empat puluh hari yang dalam waktu itu ia dapat mencapai semua tempat minum (sumber air), dan ia tidak mendekati empat buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Thur. dan Masjidil Aqsho.” [Al-Fathu Rabbani 24: 76 dengan tartib As-Sa’ati. Al-Haitsami berkata. “Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi shahih.” Majma’uz Zawaid 7: 343. Ibnu Hajar berkata, “Perawi-perawinya kepercayaan.” Fathul Bari 13: 105]

Adapun yang tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihnya (Shahih Bukhari, Kitab Ahaditsul Anbiya’, Bab Qaulillah “wadzkur Fil Kitabi Maryam” 6: 477; dan Shahih Muslim, Kitabul Iman, Bab Dzikril Masih Ibni Maryam ‘alaihissalam wal- Masihid Dajjal 2: 233-235) yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihat seorang berambut kribo dan buta matanya sebelah kanan sedang meletakkan thawaf di Baitullah, lantas ditanya, kemudian orang-orang menjawab bahwa dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal, maka riwayat ini tidak bertentangan dengan terhalangnya Dajjal memasuki kota Makkah dan Madinah, karena terhalangnya Dajjal memasuki kota Makkah dan Madinah adalah besok pada pemunculannya pada akhir zaman. Wallahu a’lam. [Periksa: Syarah Nawawi terhadap Shahih Muslim 2: 234 dan Fathul-Bari 6: 488-489]

PENGIKUT-PENGIKUT DAJJAL
Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, orang Ajam, orang Turki, dan banyak lagi manusia dari berbagai bangsa dan golongan yang kebanyakan dari orang-orang Arab dusun dan kaum wanita.

Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya: Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Ashfahan sebanyak tujuh puluh ribu orang yang mengenakan jubah tiada berjahit. ” [Shahih Muslim. Kitabul Fitan wa Asyrotis Sa’ah, Bab Fi Baqiyyah Min Ahaadiitsid Dajjal 18: 85-86)]

Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan:

“Tujuh puluh ribu orang yang mengenakan topi. ” [Al-Fathur Rabbani Tartib Musnad Ahmad 24: 73. Hadits in: shahih. Periksa: Fathul-Bari 13: 328]

Dan di dalam riwayat Abubakar disebutkan.

“Dia diikuti oleh kaum yang mukanya gelap.” [Riwayat Tirmidzi]

Ibnu Katsir berkata. “Menurut lahirnya -wallahu a ‘lam- yang di maksud dengan Tark itu adalah pembantu-pembantu Dajjal.” [An-Nihayah Fil Fitan wal Malahim 1: 117]

Demikian pula yang dimaksud dalam hadits Abi Hurairah.
“Tidaklah datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Khauz dan Kirman dari orang-orang Ajam yang wajahnya merah, hidungnya pipih (pesek). matanya sipit, wajahnya seperti tembaga, dan sepatunya beludru.” [Shahih Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab ‘Alamatin Nubuwwab Fil Islam 6: 604]

Adapun pengikut Dajjal kebanyakan dari orang-orang Arab kampung disebabkan pada waktu itu mereka dilanda kebodohan. Di dalam hadits Abi Umamah yang panjang antara lain disebutkan:

Dan di antara fitnahnya –yakni fitnah Dajjal- ialah ia akan berkata kepada orang-orang Arab kampung, “Bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu, apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah tuhanmu ?” Dia menjawab, “Ya.” Kemudian ada dua syetan yang menyerupakan diri dengan ayahnya dan ibunya, lantas keduanya berkata, “Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah tuhanmu.” [Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan 2:1359-1363. Hadits ini shahih. Periksa: Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir 6: 273- 277, hadits no. 7752]

Sedangkan kaum wanita yang banyak mengikutinya disebabkan lebih mudah terpengaruh dari pada orang-orang Arab kampung, di samping kebodohan mereka. Di dalam hadits Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Artinya : Dajjal akan turun di lembah air Murqonah’ ini, maka orang yang datang kepadanya kebanyakan kaum wanita, sehingga seseorang akan pergi menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuanya, saudara perempuannya, dan kepada bibinya untuk meneguhkan hatinya karena kuatir mereka akan pergi menemui Dajjal.” [Musnad Ahmad 7: 190 dengan tahqiq Ahmad Syakir, dan beliau berkata, “Isnadnya shahih


second_life
18-08-2009, 09:38 AM
isiny hadits semua. puyeng g bacany ;D

ada yg bisa kasi penjelasan singkat aja?


[RaptoR]
19-08-2009, 02:14 AM
any pic?? penasaran..

red_pr!nce
19-08-2009, 08:13 AM
ini gambarnya. 😀

DAJJAL.

nev_eko
19-08-2009, 08:27 AM
kok kayak usama bin laden ya

second_life
19-08-2009, 09:21 AM
aduh, sakit perut g baca postingan si red ::ngakak::
mana nih ‘penguasa dunia gaib’ny, kok belom dateng kasi penjelasan lbh lanjut? ;D

Itank_imut
19-08-2009, 09:30 AM
gw juga pernah baca tentang itu
ada yg bilang SAI BABA itu dajjal (coba GooglingDeh )

kiara
19-08-2009, 10:24 AM
;( Gw selalu berpikir bahwa yang dimaksud dengan Dajjal itu adalah sifat2 terburuk manusia, yang makin lama makin bertumpuk dengan makin lemahnya kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsu, dan in the end menyebabkan kerusakan umat. Sekarang ternyata kok jadinya bentuk fisik dan ras segala kebawa2? Ya, gw ga gitu paham soal ini sih, tapi gw cuma kasian sama yang apes punya ciri2 fisik mirip dengan yang disebutin itu, padahal belum tentu dia Dajjal. Btw bahasa artikelnya ;D Malay, ya? Not that it matters, though… Silakan lanjut deh 😀

nodivine
19-08-2009, 11:44 AM
ada penjelasan ilmiah ato yang lebih mudah dimengerti 😀 gw bingung baca asal usulnya..

yang di segitiga bermuda itu katanya ada Dajjalnya ?


red_pr!nce
19-08-2009, 12:09 PM
^ Dajjal sepertinya ga ada bahasannya di bidang ilmiah, soalnya Dajjal “dilahirkan” dari dalam kitab kuno seperti Al Quran, sehingga bahasannya pun cuma relevan di bidang religius atau spiritualitas. Dajjal maupun Antichrist yang “dilahirkan” dari Bible juga kayaknya sama tuh. [mm]

kiara
19-08-2009, 12:40 PM
^ Karena dari kitab suci itulah biasanya jadi multitafsir, dan jujur gw baru kali ini denger pembahasan Dajjal yang sedemikian fisikalnya… I mean, kalo dari sisi agama. Karena biasanya dari yang gw pernah diajarkan, kualitas2 yang dipaparkan di kitab suci itu nggak bisa ditafsirkan secara letterlijk dan fisikal, untuk mengajarkan umat supaya mau berpikir sendiri nggak asal menurut.

Tapi seperti gw bilang, gw sendiri juga cetek dalam agama. Dan karena TS yakin sekali, I’d love to read through. 😉 Nambah pengetahuan juga kan. Dan bisa jadi bahan untuk nambah kewaspadaan.


c3dchin
20-08-2009, 08:34 AM
Syeereeeeem…::bweekk::::unggg::

red_pr!nce
20-08-2009, 08:52 AM
bagi yang tertarik bisa baca buku ini, karangan Muhammad Isa Dawud. di sini dijelaskan mengenai sejarah Dajjal, ciri-ciri fisiknya, tanda-tanda kemunculannya, dan apa yang akan terjadi ketika dia muncul di dunia ini.
http://www.gapuramitrasejati.com/images/DAJJAL%20AKAN%20MUNCUL%20DR%20SEGITIGA.jpg

kiara
20-08-2009, 09:00 AM
Udah pernah baca 😀 Entah kenapa malah ketawa jadinya ::hihi:: duh, maaf…

Arthurus
20-08-2009, 08:53 PM
buku-buku orang yang terobsesi…
gw perhatiin banyak orang terobsesi konspirasi teori…yang juga melibatkan ghaib-ghaib 😀

apt kata Kiara kemungkinan soal dajjal ini bentuk-bentuk simbolisasi.. tidak dlm makna fisik, semua ttg bentuk-bentuk ketidaksadaran/kegelapan… kl nanti turun Imam Mahdi atau ditafsirkan Nabi Isa/Jesus untuk membasmi.. ya tentu yang dimaksud adalah kualitas yang dimiliki si Imam Mahdi tsb.. pastinya bentuk kecerahan..

ya mungkin begitu 😀


dyermaker_user
21-08-2009, 09:14 AM
simbolisasi mungkin iya, tapi secara fisik juga bisa.
Di agama gw juga ada dalil2nya melalui hadits, tapi gw gak tau hadits itu termasuk hadits yang, mmmm apa istilahnya, legal? tepat?

Kalo dajjal diceritakan keturunan manusia, berarti ini manusia immortal dong.
Jangan2 dia termasuk Highlander 😀

Dengan ke immortal annya tadi, berarti Tuhan memberi keistimewaan buat dia. Trus tujuannya apa ya? Menjaga keseimbangan antara baik dan burukkah? atau apa ? 😀


Red Army
21-08-2009, 10:53 AM
bagi yang tertarik bisa baca buku ini, karangan Muhammad Isa Dawud. di sini dijelaskan mengenai sejarah Dajjal, ciri-ciri fisiknya, tanda-tanda kemunculannya, dan apa yang akan terjadi ketika dia muncul di dunia ini.

Kritikan Pembaca Buku Muhammad Isa Dawud (http://ibnuyaacob.com/?p=35)


rah_220
21-08-2009, 10:54 AM
bagi yang tertarik bisa baca buku ini, karangan Muhammad Isa Dawud. di sini dijelaskan mengenai sejarah Dajjal, ciri-ciri fisiknya, tanda-tanda kemunculannya, dan apa yang akan terjadi ketika dia muncul di dunia ini.

buku ini gw udah pernah baca, dan sumber rujukannya agak susah ditelusuri, kalo rujukannya Erich von daniken sih gw ga bisa ngomong apa2 lagi.

dan kebenarannya sangat sulit dilacak, karena isi bukunya terlalu banyak kisah2 yang cenderung menuju fiksi.


0K13
24-08-2009, 12:40 PM
kebenaran untuk hal-hal semacam ini memang sulit dibuktikan, bagaimana membuktikan hal-hal yang memang tersembunyi, apalagi disembunyikan. bukankah banyak kejadian dimasa ini yang sulit diketahui kebenarannya karena memang disembunyikan ? ada yang pernah denger hilangnya berbagai orang oleh rezim Suharto ? yang hingga saat ini tidak ketahuan ? itu baru peristiwa saat ini, bagaimana mau membuktikan peristiwa dimasa lalu yang catatan sejarahnya saja sering dari mulut ke mulut.

Namun kita harus mengakui bahwa yang ghaib itu ada, bahwa banyak terjadi hal-hal yang terjadi diluar nalar kita. Percaya tidak percaya itu terjadi, maka sikap yang harus diambil saat mendengar atau membaca buku seperti ini adalah membuatnya sebagai referensi dalam pengetahuan sambil berhati-hati didalam hidup. Karena kalo kita mau tahu kenyataan sebenarnya, dinegara maju macam amerika serikat saja masih kebingungan oleh segitiga bermuda, sebuah negara yang menciptakan google earth yang sedemikian canggih dan masih bingung akan banyaknya fenomena ghaib disana.


harker
24-08-2009, 01:21 PM
Namun kita harus mengakui bahwa yang ghaib itu ada, bahwa banyak terjadi hal-hal yang terjadi diluar nalar kita. Percaya tidak percaya itu terjadi, maka sikap yang harus diambil saat mendengar atau membaca buku seperti ini adalah membuatnya sebagai referensi dalam pengetahuan sambil berhati-hati didalam hidup. Karena kalo kita mau tahu kenyataan sebenarnya, dinegara maju macam amerika serikat saja masih kebingungan oleh segitiga bermuda, sebuah negara yang menciptakan google earth yang sedemikian canggih dan masih bingung akan banyaknya fenomena ghaib disana.

iya macam Gendruwo yach…
kalo disini org menyebut gendruwo.. kalo masuk hollywood namanya jadi Predator…
ciri2nya sama.. berbulu lebat dan gimbal… mata merah, bisa menghilang, tinggal di hutan, pohon…punya cakar dan wajah serem abis…

predator juga sama, rambut gimbal, mata merah lazernya… bisa kamuflase menghilang, berburu dihutan dan pohon, punya senjata yg spt cakar, wajah juga sama ugly abis…


rah_220
24-08-2009, 01:56 PM
kebenaran untuk hal-hal semacam ini memang sulit dibuktikan, bagaimana membuktikan hal-hal yang memang tersembunyi, apalagi disembunyikan. bukankah banyak kejadian dimasa ini yang sulit diketahui kebenarannya karena memang disembunyikan ? ada yang pernah denger hilangnya berbagai orang oleh rezim Suharto ? yang hingga saat ini tidak ketahuan ? itu baru peristiwa saat ini, bagaimana mau membuktikan peristiwa dimasa lalu yang catatan sejarahnya saja sering dari mulut ke mulut.

Namun kita harus mengakui bahwa yang ghaib itu ada, bahwa banyak terjadi hal-hal yang terjadi diluar nalar kita. Percaya tidak percaya itu terjadi, maka sikap yang harus diambil saat mendengar atau membaca buku seperti ini adalah membuatnya sebagai referensi dalam pengetahuan sambil berhati-hati didalam hidup. Karena kalo kita mau tahu kenyataan sebenarnya, dinegara maju macam amerika serikat saja masih kebingungan oleh segitiga bermuda, sebuah negara yang menciptakan google earth yang sedemikian canggih dan masih bingung akan banyaknya fenomena ghaib disana.

agreed

makanya gw suka diskusi soal hal ini, tetapi jangan sesuatu yang tidak jelas asal usulnya dijadikan sebagai acuan argumen kita dalam berdiskusi…. justru bukti yang ada masih harus diperdebatkan lagi..


0K13
24-08-2009, 01:56 PM
ELO itu yang Genderuwo 😀

harker
24-08-2009, 02:00 PM
ELO itu yang Genderuwo 😀
::ngakak2:: tapi mirip kan fenomena gendruwo ama predatornya… ::hihi::

ini skrg lagi memberi info ttg kota pontianak yg dikabarkan penuh kuntilanak lewat media komik hellboy neh… maen ke sini bro…

http://forum.kafegaul.com/showthread.php?p=9282648&posted=1#post9282648


0K13
24-08-2009, 02:03 PM
tapi sekarang kita mbahas Dajjal yang Import punya, bukan lokalan Macam genderuwo 😀

harker
24-08-2009, 02:06 PM
tapi sekarang kita mbahas Dajjal yang Import punya, bukan lokalan Macam genderuwo 😀

bukannya itu sebenarnya 1 jenis cuman punya berbagai macam nama dan julukan berdasarkan daerah dan negara?

spt pontianak,kuntilanak,panganggalan,langsuir itu utk hantu yg jenisnya sama di asia, dan disebut banshee kalo di eropa irlandia?


0K13
24-08-2009, 02:20 PM
kalo Dajjal beda bro, setahu gue bukan makhluk halus, karena kalo dia makhluk halus maka efek yang ditimbulkan nggak akan sebesar itu. Karena kerusakan yang ditimbulkan Dajjal itu nantinya nyata, dan sebagian besar berupa Fitnah-fitnah yang menyesatkan, bisa dibilang Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan Palsu (bukan Tuhan dari jawa yang pengikutnya cuma segelintir itu).

harker
24-08-2009, 02:25 PM
kalo Dajjal beda bro, setahu gue bukan makhluk halus, karena kalo dia makhluk halus maka efek yang ditimbulkan nggak akan sebesar itu. Karena kerusakan yang ditimbulkan Dajjal itu nantinya nyata, dan sebagian besar berupa Fitnah-fitnah yang menyesatkan, bisa dibilang Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan Palsu (bukan Tuhan dari jawa yang pengikutnya cuma segelintir itu).

kalo ternyata berwujud, itu mudah, tinggal di tembak mati saja pengacau2 spt itu… biar dia langsung ketemu ama yg disembah ato yg ditirunya… gak usah diadili segala…


batubolu
24-08-2009, 02:29 PM
– rasanya Dajjal ngga disebut dalam Qur’an
– Dajjal disebut dalam hadist sahih, artinya dia emang wujud
– Hadist juga menyebutkan Dajjal2 kecil, yaitu orang2 yang mengaku tuhan dan nabi setelah Muhammad
– Dajjal membawa fitnah ke dunia, membenarkan apa yang salah, dan menyalahkan apa yang benar.

– mengenai wujudnya, apakah orang ato sifat, Wallahua’lam.

cmiiw


rah_220
24-08-2009, 04:19 PM
dajjal bisa berarti orang, paham, atau suatu paradigma tertentu, jadi dia bukan mahluk halus, mengenai “ciri2” nya itu lebih condong ke sifat kayaknya..

Caca_^^~
24-08-2009, 06:33 PM
inFormasi yg q dapat ttg DajjaL ..

Sai Baba = Dajjal???

Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang bernama Sai Baba, dia lahir dan tinggal di Desa Nilayam Puthaparti, wilayah timur Khurasan, iaitu India Selatan. Telah bersabda Rasulullah S.A.W., bahawasanya Dajjal akan keluar dari bumi ini dari kawasan bahagian timur yang bernama Khurasan (Jamiu At-Tirmidzi).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. telah bersabda yang bermaksud:

“Hari Kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajal (pendusta) muncul, mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya.”

Adalah tidak mustahil bahawa Sai Baba ini adalah salah satu dari 30 dajal-dajal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya Al-Maseh Al-Dajjal. (Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan di bunuh oleh Nabi Isa A.S.)

Wallahu A’lam..

Tentang “Sai Baba”

Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang, bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama. Saat ini Sai Baba dikatakan sudah pun memiliki puluhan juta pengikut.

Maka sudah saatnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini, agar dirinya tidak turut sama menjadi korban berikut dari fitnah Sai Baba ini.

Tentang “Dajjal”

“Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah dan berambut keriting…”
(Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud:

“Diawal kemunculannya, Dajjal berkata, Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, Aku adalah Rabb kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati..”
(Hadith riwayat Ibnu Majah)

Persamaan antara DAJJAL dan SAI BABA:

1. Dajjal seorang laki yang berpostur pendek, gempal, berambut kerinting, berkaki bengkok (agak pengkor).
Persamaan: Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut kerinting.
2. Dajjal memiliki mata yang buta.
Persamaan: Sai Baba pernah mengalami kebutaan semasa muda kemudian sembuh kembali.
3. Dajjal datang dan bersamanya ada gunung roti dan sungai air.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibhuti (tepung suci) dari udara melalui tangannya.
4. Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kerlipan mata.
5. Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal.
Persamaan: Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan agama.
6. Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak/baik, sehingga ramai sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya.
Persamaan: Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana.
7. Dajjal akan muncul dan sebagai nabi.
Persamaan: Sai Baba meletakkan dirinya sebagai nabi kepada pengikut2nya.
8. Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih.
Persamaan: Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020.
9. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan.
Persamaan: Sai Baba mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta.
10. Dajjal akan mendakwahkan agama Allah.
Persamaan: Dalam banyak majlis darshanya, Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Qur’an dan keharusan untuk memahaminya.
11. Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga menyembuhkan penyakit kanser.
12. Dajjal dapat menurunkan hujan.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi (di NTT sedang di bangun projek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering).
13. Dajjal berupaya mengeluarkan perbendaharaan (perhiasan dan harta) dari bangunan yang roboh, lalu perbendaharaan itu akan mengikuti ratunya.
Persamaan: Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, injil mini dan berbagai bentuk medalai berlafadz ALLAH dalam tempoh yang singkat.
14. Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali.
Persamaan: Sai Baba mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia.
15. Dajjal berupaya berpindah raga dan tempat dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Persamaan: Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan bentuk reinkarnasi (reincarnation) dirinya.
16. Dajjal berupaya membesarkan tubuhnya.
Persamaan: Sai Baba memliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang.
17. Dajjal biasa keluar masuk pasar dan makanan.
Persamaan: Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya, ia juga berupaya berjalan ke pasar, rumah sakit, projek irigasi dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia.
18. Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh2an dan air.
Persamaan: Sai baba mampu mengeluarkan air dengan hentakan kakinya.
19. Dajjal tidak memliki anak.
Persamaan: Sai Baba mandul, ia tidak beranak dan tidak berkeluarga (tidak menikah).
20. Dajjal memimpin orang yahudi.
Persamaan: Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi zionis.
21. Dajjal muncul di zaman pertikaian.
Persamaan: Sai Baba mengakui bahwa dia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, serta kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan.

KebenaRannya yg pasti aq nda tw ..
boLe prcaya boLe nggak ..
::grrr::


warriorism
25-08-2009, 02:04 AM
kalo gk salah ya….
dajjal ini disebut2 dalam kristen sebagai antichrist bukan?
Isa/Yesus sendiri pernah menyebutkan diakhir zaman akan muncul seorang ‘pembohong’ yg mencoba menyesatkan manusia…

overall menurut gw ya.. dajjal itu adalah Iblis dari kaum manusia… sedangkan Setan/Satan/Syaiton itu Iblis dari kaum jin ato kaum yg halus…


Caca_^^~
25-08-2009, 04:49 PM
kalo gk salah ya….
dajjal ini disebut2 dalam kristen sebagai antichrist bukan?
Isa/Yesus sendiri pernah menyebutkan diakhir zaman akan muncul seorang ‘pembohong’ yg mencoba menyesatkan manusia…

overall menurut gw ya.. dajjal itu adalah Iblis dari kaum manusia… sedangkan Setan/Satan/Syaiton itu Iblis dari kaum jin ato kaum yg halus…
Iia mungkin neh .. %heh
gw posting dari henpon


0K13
26-08-2009, 07:48 AM
kalo gk salah ya….
dajjal ini disebut2 dalam kristen sebagai antichrist bukan?
Isa/Yesus sendiri pernah menyebutkan diakhir zaman akan muncul seorang ‘pembohong’ yg mencoba menyesatkan manusia…

overall menurut gw ya.. dajjal itu adalah Iblis dari kaum manusia… sedangkan Setan/Satan/Syaiton itu Iblis dari kaum jin ato kaum yg halus…

kalo di Islam sih emang yang menjadi Musuh nabi Isa diakhir jaman adalah Dajjal, jadi kalo dikristen bisa aja disebut antichrist.


0K13
26-08-2009, 08:19 AM
inFormasi yg q dapat ttg DajjaL ..

Sai Baba = Dajjal???

Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang bernama Sai Baba, dia lahir dan tinggal di Desa Nilayam Puthaparti, wilayah timur Khurasan, iaitu India Selatan. Telah bersabda Rasulullah S.A.W., bahawasanya Dajjal akan keluar dari bumi ini dari kawasan bahagian timur yang bernama Khurasan (Jamiu At-Tirmidzi).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. telah bersabda yang bermaksud:

“Hari Kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajal (pendusta) muncul, mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya.”

Adalah tidak mustahil bahawa Sai Baba ini adalah salah satu dari 30 dajal-dajal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya Al-Maseh Al-Dajjal. (Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan di bunuh oleh Nabi Isa A.S.)

Wallahu A’lam..

Tentang “Sai Baba”

Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang, bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama. Saat ini Sai Baba dikatakan sudah pun memiliki puluhan juta pengikut.

Maka sudah saatnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini, agar dirinya tidak turut sama menjadi korban berikut dari fitnah Sai Baba ini.

Tentang “Dajjal”

“Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah dan berambut keriting…”
(Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud:

“Diawal kemunculannya, Dajjal berkata, Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, Aku adalah Rabb kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati..”
(Hadith riwayat Ibnu Majah)

Persamaan antara DAJJAL dan SAI BABA:

1. Dajjal seorang laki yang berpostur pendek, gempal, berambut kerinting, berkaki bengkok (agak pengkor).
Persamaan: Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut kerinting.
2. Dajjal memiliki mata yang buta.
Persamaan: Sai Baba pernah mengalami kebutaan semasa muda kemudian sembuh kembali.
3. Dajjal datang dan bersamanya ada gunung roti dan sungai air.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibhuti (tepung suci) dari udara melalui tangannya.
4. Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kerlipan mata.
5. Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal.
Persamaan: Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan agama.
6. Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak/baik, sehingga ramai sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya.
Persamaan: Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana.
7. Dajjal akan muncul dan sebagai nabi.
Persamaan: Sai Baba meletakkan dirinya sebagai nabi kepada pengikut2nya.
8. Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih.
Persamaan: Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020.
9. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan.
Persamaan: Sai Baba mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta.
10. Dajjal akan mendakwahkan agama Allah.
Persamaan: Dalam banyak majlis darshanya, Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Qur’an dan keharusan untuk memahaminya.
11. Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga menyembuhkan penyakit kanser.
12. Dajjal dapat menurunkan hujan.
Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi (di NTT sedang di bangun projek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering).
13. Dajjal berupaya mengeluarkan perbendaharaan (perhiasan dan harta) dari bangunan yang roboh, lalu perbendaharaan itu akan mengikuti ratunya.
Persamaan: Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, injil mini dan berbagai bentuk medalai berlafadz ALLAH dalam tempoh yang singkat.
14. Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali.
Persamaan: Sai Baba mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia.
15. Dajjal berupaya berpindah raga dan tempat dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Persamaan: Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan bentuk reinkarnasi (reincarnation) dirinya.
16. Dajjal berupaya membesarkan tubuhnya.
Persamaan: Sai Baba memliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang.
17. Dajjal biasa keluar masuk pasar dan makanan.
Persamaan: Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya, ia juga berupaya berjalan ke pasar, rumah sakit, projek irigasi dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia.
18. Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh2an dan air.
Persamaan: Sai baba mampu mengeluarkan air dengan hentakan kakinya.
19. Dajjal tidak memliki anak.
Persamaan: Sai Baba mandul, ia tidak beranak dan tidak berkeluarga (tidak menikah).
20. Dajjal memimpin orang yahudi.
Persamaan: Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi zionis.
21. Dajjal muncul di zaman pertikaian.
Persamaan: Sai Baba mengakui bahwa dia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, serta kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan.

KebenaRannya yg pasti aq nda tw ..
boLe prcaya boLe nggak ..
::grrr::

bisa jadi, tapi kalo buat Dajjal, skalanya terlalu kecil bro. Dajjal akan mempengaruhi manusia sedunia kok, kalo Sai Baba khan hanya untuk segelintir orang yang percaya


0K13
26-08-2009, 08:24 AM
kalo ternyata berwujud, itu mudah, tinggal di tembak mati saja pengacau2 spt itu… biar dia langsung ketemu ama yg disembah ato yg ditirunya… gak usah diadili segala…

Well, Is not that eassy bro ::unggg::. Loe pikir apa yang membuat dia bertahan selama ini ? kalo dia mudah ditemukan, dijaman Pemerintahan Umar ibn Khatab bakal udah dipenggal kok dia.

Saat ini dia bergerak dibelakang layar, call me conspiracy teory paranoid …. I don’t care, tapi kalo dipikir secara jernih, apa yang berjalan didunia ini semua kekacauan, semua mesalah gak terjadi secara spontan, ada rencana besar dibalik ini, terutama PD I dan II, revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Krisis Moneter dll.


Arthurus
26-08-2009, 08:47 AM
gw pernah tuh, ngalami paranoid kayak gitu dulu dah lama banget..untung sebentar aja… sekarang malah lucu kl muncul buku-buku model begitu… ketakukan orang dijadikan komoditi bisnis dan lumayan laku buku begituan, apalagi kl dihubungkan dgn faktor agama atau hal sensitif lainnya….

bahayanya hal spt ini bikin orang saling curiga… hal yang baik pun nanti dicurigai..


0K13
26-08-2009, 09:08 AM
yang seperti gue bilang, jadikan hanya sebagai pengetahuan, kalo kita pikirkan terlalu mendalam dan terobsesi itu yang gak baik. jadikan dasar pengetahuan supaya dimasa depan, kita maupun anak cucu kita tidak terjebak oleh hal seperti ini. kalo mau disikapi yah konyol, wong kita belum bisa berbuat sesuatu yang besar, dan kita bukan salah satu orang yang menentukan nasib orang banyak, jadi nggak akan hal seperti itu bisa kita alami, namun bisa saja anak cucu kita nanti yang mengalaminya.

yuginta
26-08-2009, 10:40 PM
Dari buku itu, bisa disimpulkan kalo Dajjal itu adalah Samiri kan?? (IMO) ato seenggaknya sezaman sama Nabi Musa

0K13
27-08-2009, 10:20 AM
yah, menurut buku itu, tapi yang harus dipahami bahwa siapapun Dajjal itu, yang menjadi senjata utama dia adalah Tipu Daya dan Fitnah, senjata itu yang menghancurkan banyak negara dan banyak persaudaraan sehingga kita terpecah-pecah dan tidak mampu mengenali mana yang bersaudara dan mana yang musuh.

Pepohonan
08-09-2009, 11:18 AM
nimbrung, ah.

Ada yg udah pernah memikirkan, gak, dengan cara gimana dajjal bisa mempengaruhi sebagian besar umat manusia? Yg bisa lolos dari jerat tipu dayanya, hanya orang yg tulus hatinya dalam beriman, jadi bisa membedakan dengan baik mana yg benar dan mana yg salah.

Aku bukan ahli, tapi melihat kemasifan kaki-tangannya dalam mempersiapkan penerimaan umat manusia terhadap kedatangan dajjal sebagai “raja”, mau gak mau salut (ngeri) juga. Caranya begitu halus, menyelusup ke dalam jiwa dan pikiran, gak heran pengikutnya nanti bakalan banyak. Dalam kondisi dunia yg banyak menderita saat ini, dia akan muncul dan mengaku sebagai superhero dari langit yg akan memecahkan semua masalah asalkan semua manusia tunduk takluk pada dirinya. “Tidak akan ada perang lagi, tidak ada kelaparan lagi, tidak ada kemiskinan, tidak ada penjahat, tidak ada diskriminasi, tidak ada pejabat korupsi, kebebasan bagi perempuan”, begitu kira2 kampanyenya nanti. Dibarengi dengan kemampuannya memamerkan penguasaan terhadap iptek dan dunia jin, maka kampanyenya bakalan berhasil menarik banyak pengikut. Padahal…. realitas dunia yg bakalan dipimpinnya, kalo dia beneran jadi raja, adalah dunia yg lebih menderita daripada sekarang. Tindak-tanduk kaki-tangannya, semacam USA, itu dalam menguasai dunia sudah bisa kita jadikan representasi dari diri si dajjal. Mirip banget dengan Sauron dalam Trilogi Lord of The Ring – JRR Tolkien.

Kisah dajjal ini bisa dijadikan referensi dalam menghadapi kejadian2 dunia mendatang, terutama setelah 2012. Jangan terlalu dipikirkan, tapi juga jangan ditertawakan, karena kita tidak tau apa yg terjadi besok. Kalo kejadian dia akhirnya muncul pada abad ini, pada generasi kita ini, setidak-tidaknya kita punya panduan dalam berpikir dan mempertimbangkan untuk memilih jalan yg mana. Kalo dia gak muncul di masa kehidupan kita, syukurilah karena kita bisa terhibur dengan adanya cerita ini.

Tokoh Harits Haarath yg disebutkan dalam hadits sebagai pertanda bakal segera keluarnya si dajjal tadinya juga cuma dianggap sebagai sifat manusia, atau malah dongeng. Padahal dia beneran udah muncul, cuma namanya ngetop sebagai Usama bin Ladin. Makna Usama bin Ladin dan Harits Haarath kata yg paham bahasa Arab, sama, yaitu singa ladang. Masyarakat Inggris tahun 1700-an pasti nganggep kita gila kalo dibilangin bahwa Amerika bakal menjadi negara modern terkuat dan terkaya di dunia mulai tahun 1900-an, padahal ternyata terjadi khan. Dan itu sudah diberitakan dalam literatur-literatur kuno sejak sebelum masehi, tentang Babylonia kedua yg bangkit lagi, sangat kuat, dan akan dikenal sebagai Amirika.


rei_ayanami12
08-09-2009, 04:25 PM
kawan pernah denger toko ato perusahaan yang namnya ali baba ato apa gitu yang depannya ali2an gitu. yang di duga pemiliknya dajjal… katanya pendirinya dari orang india. daku dengar dari mama daku lagi itu cerita. katanya di india sana ada orang yang ciri2nya mirip kek dajjal. bisa ngerubah benda jadi emas and bisa terbang… terus nyesatin agama gitu… mohon pencerahaannya klo daku salah ::unggg::

0K13
08-09-2009, 04:40 PM
india ??? ya si SAI BABA itu yang diceritakan diatas

rei_ayanami12
08-09-2009, 05:41 PM
india ??? ya si SAI BABA itu yang diceritakan diatas

iya ini nih bener!! sai baba… itu kabarnya bener ga sih bro?? mungkin ada sumbernya?? daku tau dari omong ke omong aja. mungkin bro bisa menjelaskan ::unggg::


Pepohonan
09-09-2009, 01:06 PM
pernah denger sih tentang sai baba. Tapi, katanya keajaiban sai baba itu tidak lebih dari trik sulap. Sai baba mah dajjal kecil. Dajjal yang beneran perusahaannya udah menggurita di dunia. Kalo suka baca teori-teori konspirasi, maka perhatiin aja logo2 korporat-korporat multinasional, itu biasanya gak jauh dari kabbalah atau dunia mistik purba. Dajjal beneran belum terang-terangan memproklamirkan keberadaan dirinya, waktunya belum pas, tapi jangkauan tangannya terasa ada di setiap negara.

Mau bikin satu negara bangkrut? gampang, obok2 aja nilai mata uangnya, terus dorong agar mereka banyak2 berhutang supaya sumber daya alamnya bisa dikuasai. Sistem moneter dunia modern jadi kacau-balau begini khan karena memang desainnya dibuat supaya kekayaan dunia itu bisa terpusat di tangan elit-elit pemilik modal.


Caca_^^~
10-09-2009, 04:37 PM
y, sai baba t dajjaL kEciL ..
Sepertinya saya sudah pernah post tentang bukti2 saibaba adlah dajjaL ..
gw posting dari henpon

nikomozzart
14-09-2009, 06:46 PM
Klo Dajjal di versi gua….itu antichrist….mereka adalah sekumpulan orang2 yg berpengaruh di dunia…yang punya plot untuk menyatukan dunia di bawah satu pimpinan politik-ekokonomi-keamanan…mereka akan menyatukan dunia???…dengan apa???? teknologi chip yang dipasang di bawah kulit seukuran biji beras….dengan alat itu…bisa dibuat alat pembayaran….bisa buat pendeteksi jarak jauh….apabila orang itu hilang atau diculik….dan teknologi chip ini sudah dikembangkan…Prince Harry sudah memakainya….ketika ia ikut wajib militer….beberapa anak2 konglomerat di meksiko juga memakainya….krn di sana rawan penculikkan… mereka akan mengambil hati orang-orang Yahudi dengan cara mendamaikan 2 pihak yang selama ini bertikai dan tidak menemukan jalan keluar….perdamaian antara pihak orang Yahudi dengan Palestina….dan klo sudah seperti ini…..sudah berarti kemunculannya sudah dekat….mereka sudah ada…tapi belum mendeklarasikan diri mereka ke dunia…

0K13
18-09-2009, 09:28 AM
pernah denger sih tentang sai baba. Tapi, katanya keajaiban sai baba itu tidak lebih dari trik sulap. Sai baba mah dajjal kecil. Dajjal yang beneran perusahaannya udah menggurita di dunia. Kalo suka baca teori-teori konspirasi, maka perhatiin aja logo2 korporat-korporat multinasional, itu biasanya gak jauh dari kabbalah atau dunia mistik purba. Dajjal beneran belum terang-terangan memproklamirkan keberadaan dirinya, waktunya belum pas, tapi jangkauan tangannya terasa ada di setiap negara.

Mau bikin satu negara bangkrut? gampang, obok2 aja nilai mata uangnya, terus dorong agar mereka banyak2 berhutang supaya sumber daya alamnya bisa dikuasai. Sistem moneter dunia modern jadi kacau-balau begini khan karena memang desainnya dibuat supaya kekayaan dunia itu bisa terpusat di tangan elit-elit pemilik modal.

well, You know who could do That didn’t You ::unggg::::unggg::::unggg::, siapa pencipta sistem perbankan, siapa pemilik bank-bank besar dan perusahaan multi dollar ? siapa dibelakang semua ini ? kalo dijelaskan disini maka loe akan dianggap Paranoid, penganut teori Conspirasy …… otak kita emang cenderung menghindari hal-hal seperti ini ::unggg::::unggg::


0K13
18-09-2009, 09:33 AM
iya ini nih bener!! sai baba… itu kabarnya bener ga sih bro?? mungkin ada sumbernya?? daku tau dari omong ke omong aja. mungkin bro bisa menjelaskan ::unggg::

tetangga gue yang agama Hindu punya Fotonya dan menganggapnya sebagai Orang suci, dengan berbagai cerita kemampuannya, dia dianggap sebagai utusan dewa. namun Dajjal khan nantinya akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka gak bisa dikatakan si Sai baba adalah Dajjal


nikomozzart
20-09-2009, 10:43 AM
Klo menurut bro ini theory conspiracy….
Kita lihat aja….
Krn sebentar lagi….
Ada tanda-tanda klo Dajjal/Antichrist ini muncul….
Ada beberapa perubahan besar terjadi di dunia…
1. Akan diakui hanya 1 nilai mata uang yang berlaku di dunia….
Eropa sudah buat Euro, negara RRC sudah mengusulkan kepada PBB supaya…
dibuat 1 nilai mata uang yang global.
2. Karena Resesi ekonomi maka negara-negara akan bersatu dan membentuk
aliansi menjadi negara baru yang adalah gabungan dari beberapa negara
tadi.
3. Adanya resolusi untuk masalah Israel dan Palestina…

Wait and see bro… it is not conspiracy


red_pr!nce
20-09-2009, 10:58 AM
nimbrung, ah.

Ada yg udah pernah memikirkan, gak, dengan cara gimana dajjal bisa mempengaruhi sebagian besar umat manusia? Yg bisa lolos dari jerat tipu dayanya, hanya orang yg tulus hatinya dalam beriman, jadi bisa membedakan dengan baik mana yg benar dan mana yg salah.

Aku bukan ahli, tapi melihat kemasifan kaki-tangannya dalam mempersiapkan penerimaan umat manusia terhadap kedatangan dajjal sebagai “raja”, mau gak mau salut (ngeri) juga. Caranya begitu halus, menyelusup ke dalam jiwa dan pikiran, gak heran pengikutnya nanti bakalan banyak. Dalam kondisi dunia yg banyak menderita saat ini, dia akan muncul dan mengaku sebagai superhero dari langit yg akan memecahkan semua masalah asalkan semua manusia tunduk takluk pada dirinya. “Tidak akan ada perang lagi, tidak ada kelaparan lagi, tidak ada kemiskinan, tidak ada penjahat, tidak ada diskriminasi, tidak ada pejabat korupsi, kebebasan bagi perempuan”, begitu kira2 kampanyenya nanti. Dibarengi dengan kemampuannya memamerkan penguasaan terhadap iptek dan dunia jin, maka kampanyenya bakalan berhasil menarik banyak pengikut. Padahal…. realitas dunia yg bakalan dipimpinnya, kalo dia beneran jadi raja, adalah dunia yg lebih menderita daripada sekarang. Tindak-tanduk kaki-tangannya, semacam USA, itu dalam menguasai dunia sudah bisa kita jadikan representasi dari diri si dajjal. Mirip banget dengan Sauron dalam Trilogi Lord of The Ring – JRR Tolkien.

Kisah dajjal ini bisa dijadikan referensi dalam menghadapi kejadian2 dunia mendatang, terutama setelah 2012. Jangan terlalu dipikirkan, tapi juga jangan ditertawakan, karena kita tidak tau apa yg terjadi besok. Kalo kejadian dia akhirnya muncul pada abad ini, pada generasi kita ini, setidak-tidaknya kita punya panduan dalam berpikir dan mempertimbangkan untuk memilih jalan yg mana. Kalo dia gak muncul di masa kehidupan kita, syukurilah karena kita bisa terhibur dengan adanya cerita ini.

Tokoh Harits Haarath yg disebutkan dalam hadits sebagai pertanda bakal segera keluarnya si dajjal tadinya juga cuma dianggap sebagai sifat manusia, atau malah dongeng. Padahal dia beneran udah muncul, cuma namanya ngetop sebagai Usama bin Ladin. Makna Usama bin Ladin dan Harits Haarath kata yg paham bahasa Arab, sama, yaitu singa ladang. Masyarakat Inggris tahun 1700-an pasti nganggep kita gila kalo dibilangin bahwa Amerika bakal menjadi negara modern terkuat dan terkaya di dunia mulai tahun 1900-an, padahal ternyata terjadi khan. Dan itu sudah diberitakan dalam literatur-literatur kuno sejak sebelum masehi, tentang Babylonia kedua yg bangkit lagi, sangat kuat, dan akan dikenal sebagai Amirika.

ketika Obama mencalonkan diri menjadi kandidat presiden AS, seluruh dunia mendukungnya, baik sekutu, teman, pesaing, maupun musuh AS. hampir tidak ada pihak yang menentangnya, kecuali sebagian orang yang emang ilfeel sama dia. bahkan suaranya menang telak di seluruh dunia, bukan hanya di AS, karena dia dianggap sebagai messiah yang bisa mengembalikan ekonomi dunia dan menciptakan perdamaian dunia.

setelah Obama berhasil naik menjadi presiden AS, dia melakukan banyak perubahan yang membuat ekonomi dunia membaik secara cukup drastis. di samping itu, musuh-musuh AS juga sudah mulai melunak, mulai dari kaum ekstrimis Islam hingga kaum ekstrimis komunis. akibatnya, AS mulai kembali tampil sebagai kekuatan dunia setelah 8 tahun berada dalam “zaman kegelapan” yang dipimpin oleh George W Bush. peta perdamaian antara Israel dan Palestina mulai diwujudkan sehingga bukan ga mungkin nanti akan muncul negara Israel dan negara Palestina yang merdeka, harmonis, dan bersatu padu di Timur Tengah. ramalan mengenai terbentuknya negara Israel yang berdampingan dengan negara Palestina termasuk di antara pertanda-pertanda akhir zaman menurut berbagai literatur kuno dari Timur Tengah.

seakan semua terpikat pada Obama. juga bukan suatu kebetulan bahwa Obama akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden AS pada tahun 2012, saat di mana Kalender Maya berhenti sebagai simbol “penyucian global”. atau bahkan ada kemungkinan bahwa isu kiamat 2012 yang tertulis dalam Kalender Maya sejak ribuan tahun yang lalu sengaja dimanipulasi oleh Obama demi melenggangkan kekuasaannya di dunia.

dalam literatur Nasrani, Dajjal punya nama lain, Antikristus.
seorang yang berpenampilan baik, mengumbar janji-janji baik, dan melakukan perbaikan atas dunia yang udah mulai rusak. tapi pada kenyataannya, di balik penampilan/perkataan/perbuatannya, dia adalah seorang yang punya ambisi menguasai dunia.


alfaharahap
20-09-2009, 07:52 PM
dajjal itu memang bisa diartikan macem2. bisa jadi sifatnya non fisik (seperti sifat2 jahat pada manusia), atau memang bersifat fisik (beneran berupa makhluk seperti yg digambarkan dlm agama).

kalo memang berupa fisik persis seperti digambarkan oleh agama, gua rasa dia bakal bener2 muncul di akhir jaman. soalnya penampilan fisiknya justru rada2 ga lazim / bersifat gaib / magic pula, dimana hal2 seperti ini memang cocoknya muncul di akhir jaman.

katanya juga, selama adzan masih berkumandang di mesjid2, dajjal tidak akan muncul …


ramon1979
26-09-2009, 03:17 PM
Dalam refesensi Agama yg gw anut (islam). Mengenai Dajjal ada 2 versi, pertama versi yg mengatakan bhwa Dajjal yg akan muncul adalah simbolis2 dari tnda2 akhir zaman, smacam orang, skelompok orang yg sifatnya seperti gambaran Dajjal itu sndiri. (ex. Amerika dsbt Dajjal, jendral perang amerika yg buta sblh matanya jg identik dgn Dajjal). Versi kedua (posting pertama TS). Yg menunjukkan bahwa Dajjal itu SPESIFIK trhadap individu yg dimaksud dlm hadist. Wujudnya nyata, bukan simbolis, dan bukan smbarang orang. Dajjal ya Dajjal yg dimaksud dlm hadits trsbt. Yg mana orangnya? Harus memiliki kriteria fisik, dan muncul dr Lokasi Geografis yg disebutkan. Terus versi mana yg benar. IMO itu HAK msng2 orang utk mengimaninya, gak bagus maksain apa yg kita anggap benar. UJUNG2nya brantem. ::hohoho:: Gw sndiri pnganut versi 2, memang ada yg mempertanyakan apakah hadist2 tntang Dajjal Shahih? (sah secara keilmuan fiqih), Atau malah Dhoif? (lemah dan tdk bs jd referensi). Jangan2 Palsu lagi? Tapi gw pribadi brdasarkan literatur yg gw plajari (dgn kadar sangat cetek tentunya.. ::hihi::) hadistnya meski rawi (perantara penyampaian turun temurun hadist dr zaman Rasul SAW ke imam hadist such imam bukhari, imam muslim, imam turmidzi, de el el) ada sdkt “catatan” n gw lupa apa istilahnya. TAPI hadist2 mengenai Dajjal ini banyak dan menguatkan satu sama lain utk keabsahannya. (bro2 yg trtarik bs baca buku bulughul maram atau buku2 sputar hadist he he) Maaf ya kpanjangan cuma mau share pndapat mdh2an berkenan.

0K13
28-09-2009, 10:35 AM
Dajjal yang versi ke 2 umumnya berhubungan dengan munculnya Imam Mahdi dan kebangkitan Nabi Isa ya Bro.

kalo itu udah terjadi, Kiamat tinggal hitungan jari nih 😦


ramon1979
28-09-2009, 05:39 PM
Dajjal yang versi ke 2 umumnya berhubungan dengan munculnya Imam Mahdi dan kebangkitan Nabi Isa ya Bro.

kalo itu udah terjadi, Kiamat tinggal hitungan jari nih 😦

Betul bro OK13, hadits – haditsnya bertautan… tapi gw sengaja “membatasi” hingga ke bagian dajjalnya saja. ::hihi::


dyermaker_user
28-09-2009, 07:02 PM
Klo Dajjal di versi gua….itu antichrist….mereka adalah sekumpulan orang2 yg berpengaruh di dunia…yang punya plot untuk menyatukan dunia di bawah satu pimpinan politik-ekokonomi-keamanan…mereka akan menyatukan dunia???…dengan apa???? teknologi chip yang dipasang di bawah kulit seukuran biji beras….dengan alat itu…bisa dibuat alat pembayaran….bisa buat pendeteksi jarak jauh….apabila orang itu hilang atau diculik….dan teknologi chip ini sudah dikembangkan…Prince Harry sudah memakainya….ketika ia ikut wajib militer….beberapa anak2 konglomerat di meksiko juga memakainya….krn di sana rawan penculikkan… mereka akan mengambil hati orang-orang Yahudi dengan cara mendamaikan 2 pihak yang selama ini bertikai dan tidak menemukan jalan keluar….perdamaian antara pihak orang Yahudi dengan Palestina….dan klo sudah seperti ini…..sudah berarti kemunculannya sudah dekat….mereka sudah ada…tapi belum mendeklarasikan diri mereka ke dunia…
sangar nih ;D

Arthurus
28-09-2009, 10:04 PM
ya itu makanya gw bilang…dulu kan di kalangan Kristen teori konspirasinya…. disamping faktor psikologis, dilain pihak karena itu bisnis menjanjikan, mulai merambah ke umat Islam, kebetulan ada yang bisa dijadikan bahan juga kayak cerita Dajjal ini….. makanya buku-bukunya, filmnya, gossipnya terus laku….

Kasihan juga kl sampai umat malah terobsesi hal begini…yang ada ibadah malah terganggu, hidup selalu curiga dan penuh rasa takut….. walaupun bukan berarti kelompok-kelompok spt itu gak ada…mungkin juga ada orang terobsesi bikin kelompok tsb 😀

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: